Podblanická galerie byla zřízena Českým svazem ochránců přírody Vlašim v roce 2006 v prostorách Vlašimské brány. Cílem Českého svazu ochránců přírody je uchování a rozvoj přírodního a kulturního dědictví kraje pod Blaníkem. Vedle péče o přírodní lokality a nemovité kulturní památky dokumentuje a podporuje i regionální výtvarníky.

Nejvýznamnější aktivitou v této oblasti je Podblanická galerie ve Vlašimské bráně a krátkodobé výstavy uměleckých děl v Podblanickém ekocentru (naproti Vlašimské bráně přes ulici), v Domě přírody Blaníku a ve Vodním domě. V interiéru Podblanické galerie je ke zhlédnutí sbírka výtvarných děl regionálních umělců, která je doplněná o obrazy Stanislava Příhody. Ten v galerii umělecky působí a má zde svůj ateliér. Expozici galerie lze navštívit v rámci návštěvnického okruhu, který provozuje Podblanické infocentrum.

Expozice galerie

Provoz Podblanické galerie trvale podporuje Město Vlašim.