Historie brány

Historie brány2023-11-28T09:15:47+01:00

Český svaz ochránců přírody provozuje Podblanickou galerii díky finanční podpoře Města Vlašimi.

Novogotická brána při vstupu do parku byla vybudována v roce 1846. Prvními doloženými obyvateli tohoto objektu byli Karel a Františka Čížkovi. Karel Čížek (na obrázku) měl za úkol hlídat přední část parku, dohlížet nad pořádkem a starat se o věžní hodiny. Zemřel roku 1934. Pak ve Vlašimské bráně žila rodina Havránkova a Laurova, v místnosti současného ateliéru se narodil v roce 1943 Zdeněk Laur.

V letech 1967 až 1972 byla Vlašimská brána využívána jako konspirační místo Státní bezpečnosti pod krycím jménem Věž.

Do roku 1980 bránu užívali zahradníci jako svoji šatnu a sklad, v letech 1980 – 2006 zde měl ateliér vlašimský malíř Mgr. Stanislav Příhoda (*1936) (na obrázku).

Stanislav Příhoda

Vlašimská brána byla v letech 2005 a 2006 zrekonstruována v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unii. Záměrem projektu a podmínkou poskytnutí dotace bylo zpřístupnění prostor Vlašimské brány veřejnosti. Odtud už byl jen krok ke zřízení Podblanické galerie, která je od května 2006 přístupná veřejnosti a představuje díla profesionálních i neprofesionálních výtvarníků z Podblanicka. Obrazy, plastiky, keramiku a další exponáty umělci věnovali nebo zapůjčili. Část prostor je vyhrazena pro stálou expozici a část pro samostatné výstavy. Na hlavním přístupovém schodišti je vyhrazené místo pro prezentaci současných malířů Podblanicka spolupracujících s Podblanickou galerii. Návštěvníci mohou nahlédnout i do ateliéru Stanislava Příhody. Český svaz ochránců přírody Vlašim je dlouhodobým nájemcem a provozovatelem Vlašimské brány, ve spolupráci s malířem a pedagogem Stanislavem Příhodou tak doplňuje svůj dlouhodobý program zaměřený na ochranu a péči o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka.

Přejít nahoru